Collapse Under The Empire – The Great Silence

آرتیست: Collapse Under The Empire
سال: 2012
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

تنهایی حسی همیشه مذموم برای انسان‌هاست. ما همیشه در حال فرار از تنهایی هستیم و گاه برای فرار از همین تنهایی، به تنها شدن پناه می‌بریم. ما برای رهایی از تنهایی به دوردست‌ها می‌رویم، می‌رویم تا در تنهایی آن‌چه که ما را از تنهایی نجات می‌بخشد، بیابیم. دوست داریم به آن چیزی دست یابیم که رویای ماست، می‌رویم ولی…

Vengo – I’m All Crying Inside

آرتیست: April Rain
سال: 2015
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

عصر جدید، عصر عجیبی است. از یک سو دنیای قشنگ و نویی است و از سوی دیگر روزگار روزمرگی و تنهایی و فردیت است. آگاهی از مشکلات دیگران اکنون ناقض حریم خصوصی تلقی می‌شود. Vengo نگاهی است به افسون عضر حاضر، عصر مدرنیته.
Vengo در زبان اسپانیایی یا ایتالیایی به‌معنای حضور می‌باشد. این انیمیشن با نمایی از مسافر داستان در برهوتی بی‌پایان آغاز می‌شود. پسری که در جستجوی رسیدن به زندگی جدید، زندگی گذشته‌اش را رها کرد. نمای بعدی با دخترکی است که امید دارد سیب‌‌های سرخش را به مردم اهدا کند. با روایت تنهایی پسر و دخترک داستان آغاز می‌گردد. پسر در تلاش برای رسیدن …