کاور

آلبوم

Suicide Season Cut Up

آرتیست

Bring Me The Horizon

سال

2009

لیست آهنگ ها

01 – The Comedown
02 – Chelsea Smile
03 – It Was Written In Blood
04 – Death Breath
05 – Football Season Is Over
06 – Sleep With One Eye Open
07 – Diamonds Aren’t Forever
07 – Diamonds Arent Forever
08 – The Sadness Will Never End
09 – No Need For Introductions
09 – No Need For Introductions, I’ve Read About Girls Like You On The Back O
10 – Suicide Season
11 – Football Season
12 – Sleep With One Eye Open
13 – Chelsea Smile
14 – Suicide Season

لینک های دانلود
فقط اعضای سایت قادر به دیدن لینک های دانلود هستند.
ورود به سایت
ثبت نام در سایت
تگ ها
درباره این نویسنده
نظر بدهید