Heroin and Your Veins – Nausea

01 – Intoxication
02 – The Trigger
03 – The Lady
04 – Murder Theme
05 – Fumes
06 – Two Black Dogs
07 – The Trainyard
08 – A Hallucination
09 – The Chase
10 – The Gutter

برای دانلود باید عضو سایت باشید.
برای عضویت اینجا کلیک کنید.
برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید.
Nausea

Leave a Reply