Vengo – I’m All Crying Inside

آرتیست: April Rain
سال: 2015
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

عصر جدید، عصر عجیبی است. از یک سو دنیای قشنگ و نویی است و از سوی دیگر روزگار روزمرگی و تنهایی و فردیت است. آگاهی از مشکلات دیگران اکنون ناقض حریم خصوصی تلقی می‌شود. Vengo نگاهی است به افسون عضر حاضر، عصر مدرنیته.
Vengo در زبان اسپانیایی یا ایتالیایی به‌معنای حضور می‌باشد. این انیمیشن با نمایی از مسافر داستان در برهوتی بی‌پایان آغاز می‌شود. پسری که در جستجوی رسیدن به زندگی جدید، زندگی گذشته‌اش را رها کرد. نمای بعدی با دخترکی است که امید دارد سیب‌‌های سرخش را به مردم اهدا کند. با روایت تنهایی پسر و دخترک داستان آغاز می‌گردد. پسر در تلاش برای رسیدن …