عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

آرتیست: Maybeshewill
سال: 2008
ژانر: پست راکاکسپریمنتال

داستان از کجا آغاز شد؟ از جایی‌که اولین بشر به اولین زمینی رسید و خود را مالک آن نامید. از این‌جا مفهوم مالکیت شکل گرفت. اما آن فرد، تنها انسان روی زمین نبود، بعدها افراد دیگری آمدند اما آن زمین تنها به حکم ارجحیت زمانی به فرد اول تعلق داشت. پس آنانی که مالک این زمین نبودند، به جایی دیگر رفتند تا ملک خود را بیابند، نه به‌حکم شایستگی، بلکه به‌حکم ارجحیت زمانی در پیدا کردن زمین.

ماییم و طمع و رویای داشتن تمام دنیا، عده‌ای به اقتضای قدرتشان، زمین و املاک ضعیف‌ترها را تصاحب کردند؛ باز هم حکم مالکیت،…

Collapse Under The Empire – The Great Silence

آرتیست: Collapse Under The Empire
سال: 2012
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

تنهایی حسی همیشه مذموم برای انسان‌هاست. ما همیشه در حال فرار از تنهایی هستیم و گاه برای فرار از همین تنهایی، به تنها شدن پناه می‌بریم. ما برای رهایی از تنهایی به دوردست‌ها می‌رویم، می‌رویم تا در تنهایی آن‌چه که ما را از تنهایی نجات می‌بخشد، بیابیم. دوست داریم به آن چیزی دست یابیم که رویای ماست، می‌رویم ولی…

Vengo – I’m All Crying Inside

آرتیست: April Rain
سال: 2015
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

عصر جدید، عصر عجیبی است. از یک سو دنیای قشنگ و نویی است و از سوی دیگر روزگار روزمرگی و تنهایی و فردیت است. آگاهی از مشکلات دیگران اکنون ناقض حریم خصوصی تلقی می‌شود. Vengo نگاهی است به افسون عضر حاضر، عصر مدرنیته.
Vengo در زبان اسپانیایی یا ایتالیایی به‌معنای حضور می‌باشد. این انیمیشن با نمایی از مسافر داستان در برهوتی بی‌پایان آغاز می‌شود. پسری که در جستجوی رسیدن به زندگی جدید، زندگی گذشته‌اش را رها کرد. نمای بعدی با دخترکی است که امید دارد سیب‌‌های سرخش را به مردم اهدا کند. با روایت تنهایی پسر و دخترک داستان آغاز می‌گردد. پسر در تلاش برای رسیدن …